Välkommen till

SD Köping

Det här vill vi

Tillsammans har vi alla ett ansvar, ett ansvar för att göra detta samhälle och vår kommun till en bättre plats. En bättre plats för våra barn att växa upp i, och en bättre plats för våra äldre att åldras i. Vi sverigedemokrater i Köping tar detta ansvar på största allvar och tillsammans kämpar vi för alla som delar vår dröm om ett tryggt Sverige. Tryggt för alla som väljer att bygga upp landet och kommunen, tryggt för alla som delar vår tanke om en framtid som bygger på trygghet och tradition.

Sverige och vår kommun har under en lång tid befunnit sig i en negativ utveckling och det är ingen slump att Sverigedemokraterna för var dag som går närmar sig målet. Målet att bli största parti. Vi har gång på gång bevisat att vi är ett parti som står vid våra löften, ett parti som inte backar för våra grundläggande värderingar.

Sverigedemokraterna är ett parti att lita på när det gäller Sveriges och Köpings framtid.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer genom ett återvändarcenter i Köpings kommun. Köping ska vara ett samhälle där alla känner delaktighet och tar gemensamt ansvar för vår kommun. Är man inte villig till detta bör man inte bosätta sig här.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på ordningsvakter som kan samarbeta med polisen för att skapa riktig trygghet i Köpings kommun. För att förebygga, utreda och lösa brott vill vi se en ökad kameraövervakning både innom- och utomhus. För oss är det självklart att tiggeri inte förekommer i vår kommun.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västmanland